PHÒNG KHÁM THÚ Y DANNY PET CLINIC

Địa chỉ: 112 Quốc Hương, Thảo Điền , Quận 2 ( TP Thủ Đức)

Hotline: 0909679550 – 0779679550

Email: dannypetclinic@gmail.com

GIỜ LÀM VIỆC
Tất cả các ngày: 8:00 am – 08:30 pm

Cấp cứu đêm sau 20 giờ 30
Liên Hệ Hotline 0909.679.550