PHÒNG KHÁM THÚ Y DANNY PET CLINIC

Địa chỉ: 112 Quốc Hương, Thảo Điền , Quận 2 ( TP Thủ Đức)

Hotline: 0909679550 – 0779679550

Email: dannypetclinic@gmail.com

GIỜ LÀM VIỆC
Tất cả các ngày: 7h30 – 12h30 & 14h – 22h
Ngày lễ: 8h – 11h & 14h- 17h